Радвилишкис ул. Ярамино 37

Вы здесь

Lietuvos paštas gražino 2019.04.23.

Grąžinimo priežastys neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą Irena Jūratė Silva Kurnevičiūtė.

Irenai Jūratei Silvai Kurnevičiūtei Situacijos apibendrinimas

Lietuvos paštas gražino 2019.03.18.

Grąžinimo priežastys neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą Irena Jūratė Silva Kurnevičiūtė.

Irenai Jūratei Silvai Kurnevičiūtei Skundas

Irenai Jūratei Silvai Kurnevičiūtei Prašymas-Informacinis pranešimas

Prašymas parduoti žemės sklypą esanti Radviliškio m. Jaramino 37, sklypo Nr. 28

2019.01.14  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS RADVILIŠKIO SKYRIUS pateikė Advokatui  dr. Arvydui Budnikui dokumentus registracijos numeris 30SD-58-(14.30.138 E.) elektroniniu būdu.