2024 Birželis 1, Šeštadienis

Jūs esate čia

Situaciją yra mėginama dar labiau sukomplikuoti, todėl pateikiu visus susirašinėjimus su instancijomis ir informaciją kaip dirbo Lietuvos Respublikos teismų Teisėjai nagrinėjant susidariusią situaciją.

Information in English will be available later. Sorry for the inconvenience! Tries to complicate a situation even more therefore I provide all correspondence with instances and information as courts and judges worked in the Republic of Lithuania as considered the created situation.

Информация в русском языке будет предоставлена чуть позже. Извините за неудобство! Ситуацию пытается еще больше усложнять, поэтому предоставляю всю переписку с инстанциями и информацию как работали в  Литовской Республике суды и судьи как рассмотрели создавшуюся ситуацию.

2013.01.15 LSDP partijos Etikos ir procedūrų komisijos Pirmininkui Kęstučiui Virbickui  Skundas. Pažiūrėkite čia

LSDP partijos Etikos ir procedūrų komisija situacijos nenagrinėjo atsakymo nepateikė.

Kazimieras Augulis yra Radviliškio rajono savivaldybės Mero pavaduotojas, LSDP Radviliškio skyriaus narys, LSDP Radviliškio skyriaus pirmininkas, Administracinės komisijos prie Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos pirmininkas.

2013.04.23 Atsiųstame kvietime prašoma buvo tik atvykti dalyvauti 2013.04.30 10 val. Radviliškio rajono savivaldybės 201 kabinetą. Apie dokumentų pateikimą nieko nepasisakė. Todėl aš supratau, kad viskas bus sprendžiama žodžiu ir jei kas bus neaišku bus prašoma pateikti dokumentus vietoje. Jie pateikti jokių dokumentų neprašė, kaip pasiūliau situaciją apžiūrėti vietoje nevyko.

Nurodė, kad apgadino Vitalijai Laucienei priklausančios stoginės, esančios J. Jaramino 37B stogo dangą. Pažiūrėkite čia

Aš atvykęs nurodžiau ir informavau, kad yra sugadintas ūkinio pastato stogas kurio Nekilnojamojo turto registre įregistruotas unikalus numeris yra 71/920-0022-03-9.

Ta pati pasisakė ir nurodė:

2013.04.09 Atvykusi Part of the rsa group “Lietuvos draudimas” ekspertė Danutė Rezgienė apžiūrėjusi situaciją surašė Turto sunaikinimo sugadinimo Aktą kuriame nurodė, kad 2013.04.07 nuo kaimynų stogo nukrytęs sniegas su ledais sudaužė  J. Jaramino 37B, Radviliškyje ūkinio pastato stogą kurio Nekilnojamojo turto registre įregistruotas unikalus numeris yra 71/920-0022-03-9. Pažiūrėkite čia

2013.04.10 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio tyrėjas  Artūras Asajavičius Nutarime Nr. 81-AT-00270-13  nurodo, kad 2013.04.07 apie 18:00 val. nuo kaimynės Svetlanos Norvaišienės, gyv. Gražinos g. 14,Radviliškyje  pastato stogo, krito sniegas ir ledai ant Vitalijai  Laucienei priklausančio pastato stogo ir jį apgadino. Pažiūrėkite čia

Pateikiau dokumentus, bet klaidos taip ir neatitaisė nors ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Ministerijos toje vietoje, kad būtų stoginė nenurodė ir neužfiksavo.

Algimantas Balsys yra LSDP Radviliškio skyriaus narys.

Jis dirba Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyr. Specialistu.

Algimantas Balsys dar 2001.03.19  Lietuvos Respublikos Šiaulių apskrities viršininko įsakymu Nr 558 „Dėl teisinės statinių registracijos Radviliškio rajone“, Šiaulių apskrities viršininko 2001.04.09  Įsakymu Nr. 781  „Dėl teisinės registracijos“ priedų ir Šiaulių apskrities viršininko 2001.03.19  Įsakymo Nr. 558 1 priedų,  dirbdamas tuo metu Šiaulių apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos vyr. inspektoriumi Radviliškio rajone, tikrino visus pastatytus statinius, ir padarė išvadą, kad statiniai yra teisiškai registruojami į tinkamų eksploatuoti statinių sąrašą ir nepareiškė jokių pretenzijų, dėl jokių kitų statinių tame tarpe ir dėl stoginių, kurios jau buvo pastatytos. Pažiūrėkite čia ir čia

1993.03.05  Kvitas Taupomojo banko Nr. 7484 už žemės valdą J. Jaramino 37B, Radviliškyje. Nebalansinės sąskaitos Nr.I-5464 sumokėta 1706,00 talonai. Pažiūrėkite čia

2011.12.21 Gautas aktas Nr. SSA-60-111114-00076 atgaline data 2011.11.16

Vėl rašo, kad naujo statinio statyba.

Nėra Lietuvos pašto lipduko kuri užklijuoją jei laiškas būna jau siųstas ir dėl kažkokių priežaščių nepasiekia adresato atkreipkite dėmesį į išsiuntimo data. Pažiūrėkite čia

Pateikiu kaip pavyzdį šitie vokai nesusije su šita situacija jie yra siųsti iš VMI. Neradus gavėjo persiųsti pakartotinai tas nurodyta ir Lietuvos pašto lipdukuose Pažiūrėkite čia

Kvietimas atvykti į statybos patikrinima 2011.11.21  10:00 val. Jie patys neatvyko. Tuo metu dar nebuvome gave Kvietimo. Kvietimas gautas 2011.12.21.

Ir vėl rašo, kad stoginė dar vis statoma, nors nuotraukos Jų pačių padarytos 2011.11.08   16:11 val. ir akivaizdžiai matosi, kad nevyksta jokie statybos darbai ir matosi medžiagų nusidėvėjimas. Pažiūrėkite čia

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Viršininkė Laura Nalivaikienė net nesiteikė priimti manęs, nors tris kartus mėginau susiderinti dėl priiėmimo Jei patogiu metu.

2012.04.04 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Ministerijos Faktinių duomenų patikrinimo vietoje prašė patikrinimo metu pasirašyti ne ant pačio Akto bet ant atskiro lapo o Akto kopiją atsisakė palikti.

2012.04.04 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Ministerijos Faktinių duomenų patikrinimo vietoje Akto nepaliko. Aktas buvo atsiųstas vėliau kartu su 2012.05.03 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos Ministerijos Nr. 2D-6546, dėl Arūno Lauciaus Prašymo – Skundo. Pažiūrėkite čia

Pažiūrėkite čia kaip atrodo tas lapas ant kurio paprašė pasirašyti, pasakė, dabar Faktinių duomenų patikrinimo Akto kopijos nepaliksiu, o atsiųsiu vėliau.

Aktas turi būti paliekamas iš karto visoms pusėms po vienodą  egzempliorių su spaudais ir parašais. Pažiūrėkite čia kaip atrodo tvarkingas Aktas.

2012 08 07 raštu Nr. 30SD-1200 Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės Ūkio Ministerijos Radviliškio skyrius informavo, prašymas dėl žemės sklypo ribų nustatymo atidedamas iki civilinės bylos išnagrinėjimo Radviliškio rajono apylinkės teisme, pagal Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos Ministerijos 2012 06 22 ieškinį “Dėl savavališkos stoginės statybos” J. Jaramino 37B, Radviliškyje. L. e. skyriaus Vedėjas Algirdas Gedminas. Pažiūrėkite čia

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės Ūkio Ministerijos Radviliškio L. e. skyriaus vedėjas Algirdas Gedminas pats nurodo, kad civ. Byla yra nagrinėjama teisme “Dėl savavališkos stoginės statybos” yra visiškai nesusijusi su žemės valdos ribų nustatymu ir joje priimtas sprendimas neturės įtakos žemės valdos ribai, nes žemės valdos ribos turi būti nustatytos pagal valdos planą, kuri dar 1989 06 12 patvirtino Radviliškio rajono vyriausiasis Architektas ir pagal kurį buvo nupirkta žemės valda.

Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyr. Specialistas Algimantas Balsys teismo posėdžio metu 2013.04.15  prisipažino, kad nėra prašęs pateikti dokumentų o atėjo ir surašė 5 statiniams Aktus kad tai yra vykdomos naujos statybos. Pažiūrėkite čia

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Ministerijos nežinodama kur yra rybos remdamiesi tik prielaidomis, teismui pateike neteisingą informaciją, kad patenka stoginė į Gražinos g. 14, Radviliškyje ką ir Radviliškio rajono apylinkės teismo posėdžio metu Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyr. Specialistas Algimantas Balsys ir vyresnysis specialistas Konstantinas Daukšas tvirtino liudydami net nurodidami centimetrais. Pažiūrėkite čia

Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyr. Specialistas Algimantas Balsys ir vyresnysis specialistas Konstantinas Daukšas nurodyti centimetrais negalėjo nes rėmėsi Gražinos 14 Radviliškyje planu. Kur stovi viena stoginė tarp taškų 1-4 o šalia plane 1-4 įrašas yra “juridiškai neįteisinta žemė“. Nėra įrašo, kad būtų derinta riba tarp žemės sklypų nuo taško 1 iki taško 4, deda visas pastangas, kad tik nugriauti tą stoginę. Pažiūrėkite čia

Turėjo remtis 1989 06 12 patvirtintu Radviliškio rajono vyriausiojo Architekto planu galiojančiu kuriame yra nurodyta ir minėta stoginė kuri nepažeidžia  jokių ribų. Pažiūrėkite čia

Atkreiptinas dėmesys, Gražinos 14, Radviliškyje žemės plane kur turi būti įrašyti aplinkinių žemės sklypų savininkai Jie nėra nei įrašyti ir nėra Jų parašų, nei vieno aplamai kas privalu derinant žemės sklypo plano ribas, kad su kuom žemės planas aplamai būtų buvęs derintas. Pažiūrėkite čia

(Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyresnysis specialistas Konstantinas Daukšas) Gyvenantis Žemaičių 13, Radviliškyje Konstantinas Daukšas teismo posėdžio metu liudydamas kaip privatus asmuo šnekėjo visai ne apie tą stoginę apie kuria turėjo pasisakyti o paklaustas apie tą stoginę kuria būtent turėjo liudyti nieko pasakyti negalėjo. Pažiūrėkite čia

Taip pat negalima sutikti su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės Ūkio Ministerijos atstovo teiginiu išdėstytu pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą, kad mano mamos žemės sklypo ribos nėra sutvarkytos, o trečiojo asmens Svetlanos Norvaišienės žemės sklypo ribos yra visos suformuotos atliekant kadastrinius matavimus ir jos įregistruotos Nekilnojamo turto registre. Toks teiginys prieštarauja VĮ Registrų centro Šiaulių filialo pateiktam  2012 12 19 atsakymui Nr. (8.4.3) G-1924, kuriame nurodyta, kad žemės sklypo ( unikalus Nr. 7157-0005-0107 ) Radviliškio r. Radviliškio m. Gražinos g. 14, plane, įrašas“juridiškai neįteisinta žemė“ šiuo atveju reiškia, kad nėra suformuoto žemės sklypo. Taigi nenustačius konkrečių sklypo ribų teismas negalėjo konstatuoti, kad pastatyta stoginė patenka į trečiojo asmens Svetlanos Norvaišienės žemės sklypą.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės Ūkio ministerijos Radviliškio skyriaus vyriausiasis specialistas (teisininkas) Remigijus Rudžianskas Šiaulių apygardos teismui pateikė 2013-06-29 Atsiliepime melagingą informaciją neatitinkančią tikrovės tuom įtakodamas teismo sprendimus ir dar apšmeižė mus, kad tyčia vilkiname teismo procesą naudojamės neva priklausančiomis procesinėmis teisėmis ir nesirūpiname greitu bylos išnagrinėjimu.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės Ūkio ministerijos Radviliškio skyriaus vyriausiasis specialistas (teisininkas) Remigijus Rudžianskas kaip pastoviai teigia, kad Gražinos 14, Radviliškyje plane įrašas “juridiškai neįteisinta žemė“ šiuo atveju reiškia, kad nėra suformuoti  gretiminiai žemės sklypai tame tarpe ir J. Jaramino 39, Radviliškyje žemės sklypas, kuris liečiasi nuo 1 taško link 4 taško tai yra nekompetentingumas ir klaidinimas žmonių. Toks teigimas vien jau prieštarauja VĮ Registrų centro Šiaulių filialo pateiktam  2015.03.10 atsakymui Nr. (8.6.5)1INF-1570 į  2015.03.10 Prašymą Nr.8246900, dėl informacijos pateikimo kuriame nurodoma, Nekilnojamojo turto registro  centrinio duomenų banko 2015-03-10 duomenimis žemės sklypas, unikalus Nr. 7157-0005-0159, adresu  Radviliškio r. sav.  Radviliškio m.  J. Jaramino 39, Radviliškyje įregistruotas 2002.10.09, registro įrašo Nr. 71/18206. Pažiūrėkite čia

Liudytojai teismo posėdžio metu paliudyjo, kad visi statiniai tame tarpe ir stoginės yra pastatytos labai senai.

Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad teismo posėdžių protokolai neatitinka  teismo posėdžių metu darytų garso įrašų, todėl nagrinėjant situaciją prašyčiau remtis teismo posėdžių garso įrašais. 

Radviliškio rajono apylinkės teismo posėdžių protokolai ir garso įrašai yra pateikiami pagal datas.

Svetlana Norvaišienė gyv. Gražinos g.14, Radviliškyje teigia, kad stoginė  pažeidžia jų sklypo ribą, tačiau šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų byloje nėra, o jos sklypas  suformuotas atliekant tik preliminarius matavimus, o sklypo riba tarp J. Jaramino g. 37b ir Gražinos g.14, Radviliškio mieste nėra juridiškai įteisinta ( pagrindas 2012 12 19 VĮ Registrų centras raštas Nr. (8.4.3) G-1924 ). O tai reiškia, kad nėra įrodyta, ar stoginė patenka į  trečiojo asmens Svetlanos Norvaišienės sklypą ar nepatenka. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos  2012.08.16 Nr.(7.9)-2D-11863 rašte tai nurodo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei Gerb. p.  Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui., nurodė, kad stoginė tik tai galimai patenka  į trečiojo asmens sklypą. Pažiūrėkite čia

Apie susidariusią teisinę situaciją yra informuoti ir Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Gerb. p. Ministras Valentinas Mazuronis ir Gerb. p. Viceministras Almantas Petkus.

Taigi nenustačius  sklypo ribų teismai negalėjo ir  konstatuoti fakto, kad yra  pažeidžiamos Svetlanos Norvaišienės gyv. Gražinos g.14, Radviliškyje interesai. Duomenų, kad stoginių statyba toje vietoje būtų negalima, nėra. Kuria reikalauja nugriauti ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Ministerijos.

VĮ Registrų centras ne vieną kartą  atliko mano mamai priklausančiame žemės sklype pastatytų statinių kadastrinius matavimus ir nei dėl vieno šio statinio nebuvo surašytas savavališkos statybos Aktas.

Atkreipkite dėmesį kokius atsakymus pateikė į mano 2014.02.21 PRAŠYMA – SKUNDA.

2014.02.25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kancelerija Nr. L-505/01/33-253.

Man ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei Gerb. p.  Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui.

2014.03.05 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos Ministerijos Nr. (7.9)-2D-3595 Pažiūrėkite čia

2014.03.26 Lietuvos respublikos Žemės Ūkio Ministerija Nr. 3IN-L-347-373 Pažymi, kad Jūs (Arūnas Laucys) sutikote su paženklintomis šio sklypo ribomis, pasirašydamas 1999.09.15 žemės sklypo ribų paženklinimo akte.

Aš žemės išvis neturiu ir niekada nesu pasirašinėjęs ant jokių žemės sklypo ribų paženklinimo Aktų, o dėl ko kreipiausi atsakyta nebuvo, mano išdėstytos situacijos neneigia ir savo atsakyme Pažiūrėkite čia

2014.05.14 Lieuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarija Nr. L-505/02/33-567, dėl Arūno Laucio PRAŠYMO

Atsakyme situaciją nurodo ir išdėsto neteisingai. Pažiūrėkite čia

2014 05 30 Kadangi civilinė byla Nr. 2-70-632/2013 išnagrinėta 2014.02.18.

2012.12.31 Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės Ūkio Ministerijos raštu Nr. 1SS-(8.5)-2485 Prašymo nagrinėjimas buvo atidėtas, kol vyksta teisminis procesas, informavo, kad nebus nagrinėjamas iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-70-632/2013. (Nors teisminio proceso metu to nebuvo nagrinėjama ir klausimai nebuvo susiję). Tai Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės Ūkio Ministerijos Radviliškio skyrius pateiktą Prašymą turėjo pradėti svarstyti 2014.02.19 ir pagal Lietuvos respublikos įstatymų numatytą terminą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų išnagrinėti tai yra iki 2014.03.19, tačiau iki šiol Prašymas dėl žemės sklypo ribų nustatymo nėra išnagrinėtas. Vėluoja nuo 2014.03.20 iki 2014.05.30   71 (septyniasdešimt vieną)  kalendorinę dieną. Pažiūrėkite čia

2014.05.30 Šiaulių apygardos teismui A T S K I R A S I S S K U N D A S civilinė byla Nr. 2-70-632/2013 Pažiūrėkite čia  

2014.06.13 Nacionalinės Žemės Tarnybos prie Žemės Ūkio Ministerijos Atsiliepimą į Vitalijos Laucienės 2014 m. gegužės 30d. atskirąjį skundą “Dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 23 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo  nutarties. Šiaulių apygardos teismui. Pažiūrėkite čia  

Prašyma dėl žemės sklypo ribų nustatymo išnagrinėjo 2014.06.17 Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės Ūkio Ministerijos Radviliškio skyrius 2014.06.13 Nr. 30SD-(14.30.104)-2408 į  2012.06.20 dėl gauto PRAŠYMO nagrinėjimo. Pavėlave nuo 2014.03.20 iki 2014.06.17  90 (devyniasdešimt)  kalendorinių dienų. Pažiūrėkite čia

Nacionalinė Žemės Tarnyba jau yra gavusi įspėjimą!

2013.10.09 Lietuvos respublikos Žemės Ūkio Ministerija Nr. 3IN-L-1540-1072 Pažiūrėkite čia

Jie ne tik nereaguoja į įspėjimą bet ir toliau neužtikrina tinkamą pareiškėjų Prašymų, Skundų nagrinėjimą ir kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytų Prašymų, Skundų nagrinėjimo terminų.

Nepaisant to, kad minėta civ. byla Nr. 2-70-632/2013 “Dėl dviejų stoginių” buvo nagrinėjama kelis metus, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos buvo prisižadėjusi, kad kaip tik bus išnagrinėta ši civ. byla išspręs situaciją dėl Pirkimo – Pardavimo sutarties už išpirktą žemės valdą sudarimą privatizavimo procedūros užbaigimą, bet ir išnagrinėjus šią civ. bylą, nors ir buvo prisižadėjusi Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ne tik, kad nesprendė situacijos ir aktualių klausimų dėl Pirkimo – Pardavimo sutarties už išpirktą žemės valdą sudarimą privatizavimo procedūros užbaigimą, atvirkščiai, tokiu būdu buvo iš esmės atsisakyta išspręsti susidariusią situaciją dėl neužbaigto privatizuoti žemės sklypo, kurią Jie patys ir sukėlė, ir tuo pačiu, nepagrįstai susiejant sklypų ribos nustatymo klausimą su minėta civiline byla, situacijos išsprendimą dar labiau užvilkino ir sukomplikavo.

Dėl tokių Nacionalinės žemės tarnybos veiksmų teko pateikti 2015.02.20 IEŠKINĮ, dėl Pirkimo – Pardavimo sutarties už išpirktą žemės valdą nesudarimo privatizavimo procedūros neužbaigimo ir žemės sklypo ribų panaikinimo (perderinimo). IEŠKINYS Pažiūrėkite čia ir 2015.03.16 IEŠKINYS tikslinantis 2015.02.20 IEŠKINĮ Pažiūrėkite čia

Kaip situaciją nagrinėjo Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Šabanskienė. Pažiūrėkite čia ir Pažiūrėkite čia

Kaip situaciją nagrinėjo Šiaulių apygardos teismo pirmininkas teisėjas Vytautas Kursevičius. Pažiūrėkite čia

Citata (lot. Citatum)

„CK 1.93 ir 6.309 straipsniuose reglamentuojami atvejai, kai vienai šaliai visiškai ar iš dalies įvykdžius sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, o kitai šaliai vengiant įforminti sandorį notarine tvarka, šalis turi teisę reikalauti, kad teismas pripažintų sandorį galiojančiu. Teismui patvirtinus sandorį, nebereikia jo tvirtinti notarui. Kasatorius atsisakė sudaryti žemės sklypų pardavimo sutartis todėl, kad netinkamai vadovavosi aptartu Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinuoju įstatymu. Apeliacinės instancijos teismas, pripažinęs, kad kasatorius netinkamai aiškina įstatymą ir be pagrindo atsisako sudaryti sutartis, privalėjo įpareigoti atsakovą baigti procedūras  pagal specialiųjų valstybinės žemės pardavimą reglamentuojančių įstatymų nuostatas.“

2015.06.25 LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI KASACINIS SKUNDAS Nr. 3P-1293. Pažiūrėkite čia

Kaip situaciją nagrinėjo 2015.06.30 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS teisėjos Janina Januškienė, Dalia Vasarienė ir teisėjas Vincas Verseckas. Pažiūrėkite čia

2015.07.20 LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI KASACINIS SKUNDAS Nr. 3P-1488. Pažiūrėkite čia

Kaip situaciją nagrinėjo 2015.07.22 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS teisėjai Virgilijus Grabinskas, Egidijus Laužikas ir Donatas Šernas. Nr. 3P-1488/2015. Pažiūrėkite čia

Apie susidariusią situaciją yra informuotas LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKAS Gerb. p. Rimvydas Norkus. Pažiūrėkite čia

2015.08.03 LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI KASACINIS SKUNDAS Nr. 3P-1610. Pažiūrėkite čia

Kaip situaciją nagrinėjo 2015.08.10 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS teisėjai Andžej Maciejevski, Gediminas Sagatys ir teisėja Dalia Vasarienė. Pažiūrėkite čia

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos teismai, pažeisdami žmogaus teisę kreiptis į teismą, atsisakė priimti nagrinėti ieškinį, todėl:

buvo nugriautos abi stoginės ir sutvarkyta teritorija, taip pat padarytos tai patvirtinančios nuotraukos, kurias pridedu. Pažiūrėkite čia

Pastebėtina tai, kad griovimo darbai buvo atlikti operatyviai iš karto po to, kai iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo buvo gautas trečiasis atsisakymas priimti kasacinį skundą (suėjo 3 mėnesių kasacinio skundo senaties terminas) ir daugiau jau nebegalima priduoti kasacinį skundą.

Dėl visų minėtų Lietuvos valstybės veiksmų yra patirti dideli turtiniai ir materialiniai nuostoliai. Kadangi, nėra sudaryta Pirkimo – Pardavimo sutartis už išpirktą žemės valdą (nepabaigta privatizavimo procedūra), neišspręsti klausimai dėl žemės sklypo ribų panaikinimo (perderinimo) ir, to pasėkoje, nugriautos abi stoginės.

Kadangi nėra kur sudėti kilnojamojo turto (malkų), maždaug stoginės vietoje padaryta medinė dežė laikyti malkoms, kuriam netaikomi statybos techniniai reglamentai, o šalia sudėtos statybinės medžiagos.

2015.09.22    10:00 val.  atvyko Anstolė ir Statybos inspekcijos Atstovai Algimantas Balsys ir Konstantinas Daukšas viską apžiūrėjo išsimatavo dėžę ir išėjo, vietoje Akto nesurašė ir vėliau neatsiuntė. Aš paklausiau Anstolės ar bylą Ji nutrauks Ji nieko neatsakė.

2015.09.25 Radviliškio rajono apylinkės teisme Civilinėje byloje Nr. 2-347-856/2015 Teisminio proceso Nr. 2-35-3-00120-2015-4 pasikeitus Teisėjams pasikeitė numeris į Nr. 2-347-632/2015 Teisminio proceso Nr. 2-35-3-00120-2015-4.

2015.09.29 Buvo gautas raštas. Ant voko nėra nei pašto datų nei spaudų. 2015.09.28 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybės priežiūros skyrius Nr. 2D-14376-(19.2), dėl numatomo statybos patikrinimo, buvo tik vienas lapas be priedų. Pažiūrėkite čia

2015.10.06     10:00 val.  atvyko vienas Algimantas Balsys Skundo nepateikė su Skundu atsisakė supažindinti ir nurodyti kas skundžia, Klausimyno taip pat nepateikė išvis nieko neklausinėjo. Vėl išsimatavo dėžę ir išėjo. Vietoje Akto nesurašė ir vėliau neatsiuntė.

2015.12.09 Radviliškio rajono apylinkės teismui RAŠYTINIAI PAAIŠKINIMAI Civilinėje byloje Nr. 2-347-632/2015. Pažiūrėkite čia

2015.12.11 Radviliškio rajono apylinkės teisme Posėdžio metu Teisėjas perdavė 2015.09.28 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos Ministerijos Teismo įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos / statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą / statybos, kuri nėra savavališka ir nėra vykdoma pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, bet neatitinka statinio projekto sprendinių ar pažeidžia teisės Aktų reikalavimus, padarinius įvykdymo patikrinimo Aktą Nr. 4D-2583-(19.24). Pažiūrėkite čia

Kaip situaciją nagrinėjo 2015.12.15 Radviliškio rajono apylinkės teismas Civilinė byla Nr. 2-347-632/2015 teismo pirmininkas teisėjas Augustinas Mitkus. Pažiūrėkite čia

2015.12.22 Šiauliu apygardos teismui ATSKIRASIS SKUNDAS, dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015.12.15 NUTARTIES civilinėje byloje NR. 2-347-632/2015. Pažiūrėkite čia

2016.01.15 Radviliškio rajono apylinkės teismas, Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybės priežiūros skyrius prie Aplinkos ministerijos atsiliepimą į Vitalijos Laucienės ATSKIRĄJĮ  SKUNDĄ civilinė byla Nr. 2-347-632/2015. Pažiūrėkite čia

2016.01.18 Radviliškio rajono apylinkės teismas, dėl civilinės Bylos 2-347-632/2015 siuntimo Šiaulių apygardos teismui. Pažiūrėkite čia

2016.02.22 Šiaulių apygardos teismui PRAŠYMAS civilinė byla (civ byla Nr. 2-347-856-15) (civ byla Nr. 2-347-632/2015) (civ byla Nr. 2S-256-569/2016). Pažiūrėkite čia

2016.02.24 Šiaulių apygardos teismas davė kopijas. Pažiūrėkite čia

2016.03.29 Šiaulių apygardos teismo Nutartis civilinė byla Nr. 2S-256-569/2016 Teisminio proceso Nr. 2-35-3-00120-2015-4. Pažiūrėkite čia

2016.04.07 Šiaulių apygardos teismui PRAŠYMAS civilinė byla (civ byla Nr. 2-347-856-15) (civ byla Nr. 2-347-632/2015) (civ byla Nr. 2S-256-569/2016). Pažiūrėkite čia

2016.04.07 Šiaulių apygardos teismas davė kopiją 2016.04.06 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros skyriaus Paaiškinimo Nr. 2D-4633-(19.24). Pažiūrėkite čia

2016.04.08 Šiaulių apygardos teismui RAŠYTINIAI PAAIŠKINIMAI civilinėje byloje Nr. 2S-256-569/2016. Pažiūrėkite čia

Kaip situaciją nagrinėjo 2016.04.11 Šiaulių apygardos teismas teisėja Lina Muchtarovienė. Pažiūrėkite čia

2016.04.11 Antstolių Rimos Adomaitienės ir Doloresos Petronaitienės kontorai PRAŠYMAS. Pažiūrėkite čia

2016.04.11 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros skyriui PRAŠYMAS Nr. 1D-5066-(19.24). Pažiūrėkite čia

2016.04.18 Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015.12.15  NUTARTIS civilinė byla Nr. 2-347-632/2015 Teisminio proceso Nr. 2-35-3-00120-2015-4 teismo Įsiteisėjusioje Nutartyje nėra teismo pirmininko teisėjo Augustino Mitkaus parašo. Pažiūrėkite čia

2016.04.19 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros skyrius Nr. 2D-5356-(19.24) į 2016.04.11 prašymą, dėl 2016.04.11 PRAŠYMO. Pažiūrėkite čia

2016.07.01 LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI KASACINIS SKUNDAS Nr. 3P-1316, dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015.12.15 sprendimo ir Šiaulių apygardos teismo 2016.04.12 nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Pažiūrėkite čia

Kaip situaciją nagrinėjo 2016.07.05 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS teisėjai Sigitas Gurevičius, Egidijus Laužikas ir Antanas Simniškis. Nr. 3P-1316/2016. Pažiūrėkite čia

Teismas nugriautas stogines dar kartą įpareigojo nugriauti, nors jos buvo pastatytos ant išpirktos žemės pagal vyr. Architektų planus.

2016.08.17 Antstolių Rimos Adomaitienės ir Doloresos Petronaitienės kontoros REIKALAVIMAS Nr. 0066/14/00911 atvykti į antstolių kontorą. Pažiūrėkite čia

1993.03.05 Kvitas Taupomojo banko Nr. 7484 už žemės valdą. Sumokėta 1706,00 talonų.Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos piktybiškų veiksmų Pirkimo – Pardavimo sutartis už išpirktą žemės valdą nesudaryta dar yra iki šiol, Pirkimo – Pardavimo sutartį turėjo parengti per 30 kalendorinių dienų iki 1993.04.05. Terminas yra praleistas 22 metus 4 mėnesius 5 dienas o

2015.08.10 Lietuvos respublikos ministru pirmininku dirbant Algirdui Butkevičiui (LSDP partija) valstybė visą išpirktą pagal Vyr. Architektų galiojančius  planus žemės sklypą pavogė. Pažiūrėkite čia

2017.05.09 Antstolių Rimos Adomaitienės ir Doloresos Petronaitienės kontoros PATVARKYMAS Nr. S-17-66-15647, dėl savavališkai pastatytų statinių nugriovimo. Vykdomoji byla Nr. 0066/14/00911

Stoginių nugriovimo darbai J. Jaramino 37B, Radviliškyje, bus pradėti vykdyti 2017 m. birželio 06d. 11:00  val. Pažiūrėkite čia

2017.06.13  Antstolių Rimos Adomaitienės ir Doloresos Petronaitienės kontoros savavališkos statybos priverstinio nugriovimo Aktas Nr. S-17-66-19588. Pažiūrėkite čia

 

Čia viską aprašiau glaustai su visais dokumentais ir įrašais, galite susipažinti patys viskas yra  pateikta sudėta pagal skyrius ir datas.

Esu dėkingas. Pažiūrėkite čia

Situaciją aiškinamės toliau:

Negauti atsakymai iš    

2013.01.15 LSDP partijos Etikos ir procedūrų komisijos Pirmininkui Kęstučiui Virbickui  Skundas. Pažiūrėkite čia

LSDP partijos Etikos ir procedūrų komisija situacijos nenagrinėjo atsakymo nepateikė.

Pagal pateiktą 2013.09.18 Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos Nr. (13-2)-D8-7765 atsakymą nurodyta, kad Aplinkos Ministerija atliks papildomą tyrimą dėl Inspekcijos veiksmų nagrinėjant prašymus – skundus. Apie tyrimo rezultatus informuos papildomai. Pažiūrėkite čia

Pagal pateiktą 2014.02.25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos raštą Nr. L-505/01/33-253 nurodyta , kad turi būti pateikas atsakymas iš Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos. Pažiūrėkite čia

Kaip tik bus gauti nauji atsakymai - raštai iš karto bus patalpinti į internetine svetaine.

Informacija dar bus papildoma ir atnaujinama.