2002 May 22, Wednesday

You are here

2015.03.10 Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas, dėl Informacijos suteikimo Nr. (8.6.5) 1INF- 1570 į 2015.03.10 Nr. 8246900

2015.03.10  11:33:22 val. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.

Kadastro duomenų nustatymo data 2002.05.22

Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.